Pabianice - informacje


63.945
mieszkańców Pabianic
29.508
mężczyzn
34.437
kobiet

8.286
w wieku przedprodukcyjnym

38.032
w wieku produkcyjnym

17.627
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

245
zawarto małżeństw

505
urodzeń

1.079
zgonów

-574
przyrost naturalny
miasto Pabianice
dochody

310.101.472
wydatki

303.850.464
struktura wydatków Pabianic

22.081
0,007%
Rolnictwo i łowiectwo

44.979.560
14,803%
Transport i łączność

17.226.114
5,669%
Administracja publiczna

1.597
0,001%
Turystyka

5.793.118
1,907%
Gospodarka mieszkaniowa

4.056.273
1,335%
Działalność usługowa

312.708
0,103%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.668.389
0,878%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5.857
0,002%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

938.654
0,309%
Obsługa długu publicznego

1.999.979
0,658%
Różne rozliczenia

82.976.624
27,308%
Oświata i wychowanie

1.542.254
0,508%
Ochrona zdrowia

19.835.076
6,528%
Pomoc społeczna

1.681.681
0,553%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.879.353
1,277%
Edukacyjna opieka wychowawcza

21.630.732
7,119%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.264.000
1,403%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6.931.917
2,281%
Kultura fizyczna i sport

83.104.512
27,350%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-07 20:41
REKLAMA
pogoda Pabianice
0.9°C
wschód słońca: 07:34
zachód słońca: 15:33
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Pabianicach

kiedy
2022-12-10 17:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-12 18:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-18 18:00
miejsce
Gminny Ośrodek Kultury, Rzgów,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-01-13 19:00
miejsce
Miejski Ośrodek Kultury,...
wstęp biletowany